мікропопуляція


мікропопуляція
Сукупність особин виду, які мешкають в межах одного біогеоценозу.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.